Chun-Chia Hsu/ Cup Sleeve

Už niekoľkokrát sa mi stalo, že som si popálil ruku držaním papierového pohára plného horúcej čokolády. Zbohom supersofistikovaným vystlaným držiakom. Toto jednoduché papierové skoroorigami by malo opraviť tento bug.

via: yankodesign