Domčeková knižnica

Antonella Di Luca for MR.LESS & MRS.MORE by Curti Metallo // Citybook

Idea bola asi takáto, na začiatku máte zopár knižiek, napríklad štyristodvadsaťosem a ako vám ďalšie pribúdajú pridávate aj police, v tomto prípade domčeky. Až na tých štyristo kníh naviac pridávanie domčekov je to fajn policový displej. Dostatočne rigidný, istený magnetmi, ale nedostatočne flexibilný. Nechceme si ani predstavovať v koľkých krabiciach ho obdržíte ako to nie je flatplag. Cena za veľkú policu? Prihlúplych 3900 eur.

// Idea supposed to be like this – in the beginning you have few books – lets say four hundred twenty-eight, and as number of books grow, you are adding house shaped shelves as well. Except those four hundred books more, it’s neat shelving system. Rigid enough, magnets secured, but not enough flexible. We don’t want to image how many boxes you will need when receiving them, cause it’s not RTA. Price for bigger white shelf? Overpriced 3900 €. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*