NAKOLEONský pop up obchod v Brne

tototu studio // obchod pre NAKOLEONu

Jednou z vecí, ktoré obnáša kampaň na zorganizovanie veľkej critical mass je fundraising a zázemie. Bez darov menší festival v centre mesta neurobíte a bez zázemia budete mať celkom chaos.

Brnonakole je cykloobčianske združenie v Brne, ktoré sa pustilo do prípravy najväčšej českej cyklojazdy vôbec. Pre tieto účely si na tri mesiace prenajalo obchod v centre. A taký obchod potrebuje zariadiť, aby bolo kde ukladať a ukázať všetky tie skvelé veci predaj (tričká, pásky, mošty, obaly na sedlá, bicykle) A to už je naša úloha.

Nepoužiteľné bicykle sme nabrali u Darka Galle z projektu Kola pro Afriku (môžete si v Brne zakúpiť vyladený starý bicykel a podporiť tak tento skvelý projekt) a pustili sme sa do cyklonábytku. Zadanie bolo jasné, lacné a skvelé.

Zhotovili sme dvojicu jednoduchých komôd, ktorých vnútro je vizuálne oddelené gumovým pásom, jednu sme posadili na kolesá, aby ju bolo možné ťahať kade-tade. Stôl sme posadili na 4 tyče a použili pnutie na stabilitu. Cyklovešiak na tričká pozváral šikovný Krüger, ktorý v Brne čoskoro otvorí cyklokuchyňu, kde bude ľudí učiť ako si uvariť a dať dokopy bicykel. Luster je urobený zo starých ráfikov rôznej veľkosti a trofeje sú spomienkou na časy minulé. Odpočívaj v pokoji drahá BMX. A ak by ste nemali dosť sedla, môžete si na sedlostoličkách znovu posedieť.

Cyklojízda sa uskutoční v sobotu 20.9.  Ak by ste chceli podporiť Brnonakole, stavte sa v obchode, zakúpte si krásny nový bicykel za málo peňazí a príďte si šliapnuť do pedálov lásky a zaskotačiť na áftrpárty. Bude to super.

// One of the thing of organizing critical mass campaing bears is fundraising and facility. Without donation it wouldn’t be possible to organise festival in city center and without facility there would be quite chaos. Brnonakole is bike advocacy group based in Brno, which is preparing biggest critical mass in Czech Republic. For this purpose they rent a space in city centre. But you need to furnish such store so you will have space where to put all those great things (t-shirts, straps, bikes, saddle covers, apple juices). And that was our role. We brought wrecked bikes from Darek Galle from Bikes for Afrika project (you can buy renovated old bike and support their great gole) and rushed into making bike furniture. Mission was clear – cheap and nice.

We made couple of sideboards, where interior is visually divided from sights by rubber band, one of them was out on wheels, for easy moving here and there. We have put desk on 4 poles and used tension for stability. Bikerack for t-shirts was weld by Krüger, he will be opening bike kitchen in Brno soon, where you can learn how to bake and fix the bike. Chandalier is made from old rims of different sizes and bike trophy is just for remembering past times. RIP dear BMX. If you wouldn’t have enough saddle, you can sit on saddle chair again.

Critical mass will take place in Moravske Namesti, 20.9 at 15:00. If you want to support Brnonakole, stop by in our shop, buy a beautiful dutch bike for a little money, and come to enjoy atmosphere of this great bike encounter. It will be great.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*