Nemáte vlastný balkón?

Hofman Dujardin Architecten/ Bloomframe/ Update

Jednoznačne jedno z najinovatívnejších riešení malých priestorov, redefinuje použitie okna a balkóna. Tieto doteraz dve oddelené elementy mali obmedzené funkcie. Okno nemohlo slúžiť ako balkón, a balkón nebolo vôbec možné v mnohých prípadoch mať postavený. Zdá sa že Bloomframe je hybridom, ktorý by mohol predurčiť smer vývoja v tejto oblasti. Jeho výhodou je prispôsobenie si priestoru podľa počasia a možnosť zabudovania do existujúcich štruktúr stavby.

Napriek skvelému nápadu, je však otázne prevedenie – budete mať špinavú podupanú stenu? a čo nosnosť a bezpečnosť?

Total
8
Shares

drahé čitateľstvo si myslí tototu