Nezamotavajúce sa slúchadlá

Lee Washington/ Tangle Proof Headphones

Dizajn, by mal riešiť nielen estetické veci, ale najmä veci praktické, sluchadlá sú na trhu 90 rokov, ale doteraz nikto nevyriešil problém zamotávajúcich sa slúchadiel. Všelijaké tie poloriešenia ako sťahovanie pomocou nejakého čudlíku skončili na smetisku dejín. Toto je asi prvý skutočne praktický a jednoduchý nápad. Funguje obdobne ako hermetické uzatváranie všelijakých sáčkov. Chytí sa už dočerta niekto toho konceptu?

Ji Woong/ Yi Zip Earphones

Ďalším pekne vyrenderovaným konceptom sú tieto zazipsované slúchadlá. Ako tak pozerám, kto je šikovný, si takto môže modifikovať svoje stávajúce pecky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*