Papierové lietadielko ovládané mobilom

Shai Goitein // PowerUp (verzia 3.0 50$)

Spoza katedry nás vždy upozorňovali, že s tým ide oko vypichnúť. Samozrejme že išlo iba o právnu hru zastrašovania detí, aby v prípade nešťastia nedošlo na riešenie zodpovednosti učiteľov, ktorí nás nespočetnekrát dodržiavaním učebnicových osôb a slabým výkladom nudili. Papierové lietadielka boli v týchto časoch lacným prejavom vyjadrenia nesúhlasu so systémom, o prestávkach detskou hrou.

Ich vylepšovanie a nové tvary viedli k dlhším doletom, iným letovým dráham. Tvar papiera, dobrý vietor a nič viac. Dnes by sme samozrejme vyjadrovali nesúhlas za pomoci aplikácie v telefóne ako v prípade už tretej verzie Powerup pohonu pre papierové stíhačky. (ak máte trpezlivé dieťa, tak je to ideálny vianočný darček, ak nie tak sa skúste pozrieť na verziu 2.0, ktorá nie je diaľkovo riadená za 17$+)

// From behind the teacher’s desk, they had been always warning us about eye poke with paper planes. Of course this was only cowing against kids, so in case of an accident, there it won’t come to responsibility issues of those who have been boring us by faint talk and following copy-text books. Paper planes had been in those times cheap expression of disapproval with the system, at recess just kid’s game. Their improving and new designs led to longer flights, different flight paths. Shape of paper, good wind was all. Today we would be express our disproval with the help of app in phone, as in case of third gen Powerup drive for paper planes (if you have patient kid, it’s ideal christmas present, if not take a look at version 2.0 which is not remote controlled for 17$) 

Total
1
Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*