Ripple – obrovský preglejkový stôl o váhe zanedbateľnej

Benjamin Hubert // Ripple, Ripple 2.0 (video)

Väčšina stolových dosiek je vyrobená tak aby vlastnosti materiálu krát hrúbka dodali ploche potrebnú silu na udržanie určitej záťaže. Ťažké masívne dubové dosky hrubé cez 10cm vám vydržia niekoľko storočí, ale ľahké drevovláknité dosky po prvej povodni opuchnú a rozpadnú sa. Ešteže sú lacné.

Nie úplne nové, ale zato nevyužívané riešenie ukazuje Benjamin Hubert. Pod tlakom ohýba a lepí 0.8mm hrubé dýhy smreka sitkanského, ktoré vo výsledku mu vytvoria 3,5mm hrubú zvlnenú plochu a dodávajú stolu potrebnú silu a nezvyčajnú ľahkosť (menej ako 9 kg) o rozmeroch plochy 1 x 2.4m. Takáto plocha tak unesie dospelú osobu a sadne si zaň 10 ľudí.

 

// Most of the tabletops is manufactured so the property of the material multiply thickness, have to add needed strength to take some load. Heavy solid oak board 10cm thick will last you few centuries, but light woodfiber become swollen and fall apart after first flood. But they are cheap. Not new, but unused solution (in this type of furniture) is showing Benjamin Hubert. He is laminating 0.8mm thick sitka spruce ply, to form 3,5mm thick ripple form tablesupport which is adding to tabletop needed strength and unusual lightness (less then 9kg) with size 1 x 2.4m. This tabletop will hold one adult, and host 10 people.

 

 

Total
7
Shares

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*